Skip to main content

Center-Gros A/S - 8774 1040
- INGEN SALG TIL PRIVATE -

Privatlivspolitik for kundeforhold
i Center-Gros A/S

Herefter benævnt “CG”.

I forbindelse med CG’s salg, køb og markedsføring af vores produkter og services, indsamler og behandler CG som dataansvarlig en række personoplysninger om kunder, leverandører og brugere af vores hjemmeside.

I denne privatlivspolitik beskrives en række forhold om vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger.

Kategorier af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Private- og arbejdskontaktoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • CVR-nummer (og SE-nummer)
 • Selskabsform
 • CPR-nummer
 • Bankoplysninger og kreditværdighed
 • Brugernavn
 • Fax-nummer

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 •  Håndtering af kundeforhold, herunder;
  • Håndtering af ordrer
  • Kundeoprettelse og det løbende forhold
  • Levering af varer
  • Opfyldelse og indgåelse af kontrakter inkl. fakturering og inkasso
  • Kreditvurdering
  • Håndtering af sikringsakter
  • Markedsføring af vores produkter
  • Produktgaranti
  • Analyse af produkter 
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven, og andre legitime interesser):
  • Dokumentationspligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Individuelle beslutninger

CG anvender individuelle beslutninger ved kreditgodkendelse af ordrer for at forhindre økonomiske tab for CG.

 

Kilder

Personoplysninger indsamles fra dig ved begyndelsen af kundeforholdet. Personoplysningerne indsamles i visse tilfælde fra:

 • CG’s hjemmeside ved udfyldelse af formularer og cookies
 • RKI ved kreditvurderinger

 

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde og indgå en kontrakt med dig.
 • Behandlingen er for nødvendig for at forfølge legitime interesser.
 • Du har givet os dit samtykke.
 • CPR-nr. behandles i visse tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for kundehåndtering, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå i et kundeforhold, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde kontrakten og i henhold til ovennævnte retsgrundlag.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for markedsføring, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan målrette vores markedsføring til dig.

 

Det juridiske grundlag for at videregive personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • RKI (Experian A/S)
 • Banker
 • Transportører / eksterne vognmænd
 • Advokater

Formålet ved og det juridiske grundlag for at videregive personoplysningerne er følgende:

 • Videregivelsen er nødvendig af hensyn til at opfylde og indgå en kontrakt med dig.
 • Videregivelsen er nødvendig for at forfølge legitime interesser.
 • Du har givet os dit samtykke.
 • CPR-nr. behandles i visse tilfælde, hvor videregivelsen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Videregivelsen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os.

 

Samtykke som hjemmel til indsamling, behandling og videregivelse

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til inkassobureau i tilfælde af misligholdelse.
Vi overfører dine personoplysninger til leverandører (i sjældne tilfælde af direkte levering).

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører ikke personoplysningerne til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog normalt ikke længere end 5 år efter endt kunde- og medlemsforhold.

 

Dine øvrige rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysningerne, herunder ift. individuel beslutningstagning og behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Har du spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine

rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Center-Gros A/S

CVR-nr. 32281206

Nimtoftevej 43

8550 Ryomgård

 

Dato: 23. maj 2018

 

Center-Gros A/S
Nimtoftevej 43
DK-8550 Ryomgaard
cg@centergros.dk
CVR / VAT no. DK-32281206